Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Thuiszorg de Oude Haag aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u zekerheid wilt hebben over de op deze site vermelde documenten en informatie, dient u contact op te nemen met Thuiszorg de Oude Haag.

Thuiszorg de Oude Haag geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures, pers- en nieuwsberichten of anderszins toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Thuiszorg de Oude Haag ter beschikking gesteld.

Auteursrechten

Alle rechten op (bedrijfs)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen Thuiszorg de Oude Haag. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Thuiszorg de Oude Haag hecht aan uw privacy en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u zijn ingevuld en slechts voor het bijbehorende doel. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites

Thuiszorg de Oude Haag is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.

Thuiszorg de Oude Haag behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.