Zorg- en dienstverlening

Thuiszorg die bij u past

Thuiszorg de Oude Haag biedt diverse soorten zorg. Lees verder over onze zorg- en dienstverlening om te kijken of wij u kunnen helpen! Bent u hulpbehoevend (lichamelijk, verstandelijk of psychisch) of bent u ouder, verzorger of familielid van iemand die deze zorg nodig heeft? Wij adviseren u graag vrijblijvend over de zorg die wij kunnen bieden passend bij uw zorgvraag tijdens een persoonlijk gesprek. Onze professionals kennen de specifieke behoeften van de cliënten omdat zij een afspiegeling zijn van de Haagse bevolking. Wij houden rekening met de culturele diversiteit in Den Haag. Lees hieronder voor meer informatie over ons breed scala aan diensten. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Maak een afspraak
multi care thuiszorg

Wijkverpleging is persoonlijke verzorging en verpleging in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. De zorgverleners van Thuiszorg de Oude Haag bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het aankleden en uitkleden, hulp bij het wassen en douchen, wondverzorging, stomazorg, katheteriseren en het leren omgaan met een ziekte of handicap.
Bij mensen die thuis willen sterven is er vaak extra hulp nodig. Ook deze extra zorgverlening bieden wij. De zorgverleners worden flexibel ingezet; door de week en in het weekend, overdag, ’s avonds en ’s nachts. Dit is afhankelijk van uw situatie. Wanneer u buiten kantooruren of in het weekend plotseling zorg nodig heeft, staat ons team van zorgverleners voor u klaar.

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onze wijkverpleegkundigen doen zelf de intake en indiceren uw zorgvraag. De zorg die bij u is geïndiceerd wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico of bijdrage.

Wijkverpleging kan ook geleverd worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie heeft u het recht om in een zorgcentrum te wonen, maar u kunt er ook voor kiezen om de (langdurende) zorg thuis geleverd te krijgen. In dat geval betaalt u wél een eigen bijdrage. Op de websites van het Centrum Indicatiestelling Zorg ciz.nl en het CAK hetcak.nl vindt u meer informatie.

U kunt overigens niet zelf kiezen vanuit welke wet u de zorg krijgt..

Vraag zorg aan
Vraag zorg aan

De dagelijks terugkerende huishoudelijke werkzaamheden kunnen soms een last zijn. Als u zelf niet of slechts beperkt deze taken kunt uitvoeren, moet u in eerste instantie een beroep doen op uw huisgenoten of andere familieleden. Als dit niet mogelijk is, kan Thuiszorg de Oude Haag u ondersteuning bieden in de hulp bij het huishouden. Deze hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld het schoonhouden van uw woning, wassen of strijken. We bepalen samen met u op welke dag(en) er hulp komt en wat hij of zij doet. Een zorg minder!

Hulp bij het huishouden valt per 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u ondersteuning nodig in het huishouden? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket of website van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het ‘wijkteam’ gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning(en) u kunt gebruiken. De kosten voor huishoudelijke hulp zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente. Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage voor u persoonlijk is? Neem dan contact op met het CAK. www.hetcak.nl of 0800 1925 (voor ondersteuning vanuit de WMO)

Om gebruik te maken van hulp bij het huishouden heeft u via de gemeente een beschikking nodig. Heeft u geen beschikking, maar zoekt u wel hulp in het huishouden? Dan willen wij dit samen met u regelen. U kunt dit ook zelf regelen; op de website van de gemeente vindt u meer informatie https://www.denhaag.nl/

Vraag zorg aan
huishoudelijke hulp

Met specialistische verpleging kunt u in eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en zo ook langer zelfstandig blijven. Het maakt medisch-technische zorg thuis mogelijk. Het voordeel? U kunt eerder naar huis na een ziekenhuisopname. Of u hoeft voor een behandeling niet speciaal naar het ziekenhuis. Niet voor niets wordt dit ook wel ‘ziekenhuis verplaatste zorg’ genoemd.

U woont thuis en krijgt daar specialistische verpleging onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar vergoedt dus de verpleging.

U kunt niet zelf specialistische verpleging thuis aanvragen. Dat doet uw behandelaar. We noemen dat ‘verwijzers’. De verwijzer meldt een cliënt rechtstreeks bij Thuiszorg de Oude Haag aan. Vervolgens maakt de verpleegkundige afspraken over de zorg en bespreekt hij of zij de mogelijkheden met uw verwijzer. Hierna kan de zorg beginnen, uiteraard in overleg met u. Heeft u nog vragen over gespecialiseerde verpleging van Thuiszorg de Oude Haag? Neem dan gerust eens contact op met.

Vraag zorg aan

Kom in contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Gegevens

Route berekenen