Privacyregelement

Binnen Thuiszorg de Oude Haag werken we met veel persoonsgegevens, van cliënten, sollicitanten, vrijwilligers en medewerkers. Persoonsgegevens verzamelen we voornamelijk voor het goed uitvoeren van de primaire en bedrijfsondersteunende taken. Als betrokkene moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.

In ons privacyreglement geeft Thuiszorg de Oude Haag een duidelijke richting aan privacy en laten we zien dat wij uw privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Deze privacyreglement is van toepassing op de hele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Thuiszorg de Oude Haagen in lijn met het algemene beleid voor zorginstellingen, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wij raden u aan de privacyreglement zorgvuldig te lezen. Deze is voor het laatst aangepast op 25 november 2023